Menu
Logo

Juridische Kennisgeving

Juridische Kennisgeving

De inhoud van de website www.janssenmedicalcloud.be is eigendom van of wordt gecontroleerd door Janssen-Cilag NV en wordt wereldwijd beschermd door auteursrechten. Het staat u vrij om de inhoud of gedeelten ervan naar uw eigen computer te halen (downloaden) voor eigen gebruik mits u het alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het wijzigen of verveelvoudigen van de inhoud is echter niet toegestaan.

Janssen-Cilag NV doet de nodige inspanningen om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website, maar kan geen garantie geven dat de verstrekte informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is. Janssen-Cilag NV is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze website of van uw vertrouwen in om het even welke informatie die via deze website wordt verstrekt. Deze website is bedoeld voor inwoners van België en G.H. Luxemburg, meer specifiek voor artsen en apothekers.

Deze website kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere sites bevatten ten behoeve van het gemak van de bezoekers van deze site. Janssen-Cilag NV kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van sites van derden en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel voortkomend uit de inhoud van die sites. Alle links naar andere websites worden aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze internet site. 

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke productkenmerken en producten op deze website zijn in België en G.H. Luxemburg en internationaal beschermd. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Janssen-Cilag NV, behalve voor het aanduiden van de producten en diensten van het bedrijf. 

Alle berichten (met inbegrip van de daarin vermelde persoonsgegevens) die u naar deze website of anderszins per e-mail naar Janssen-Cilag NV zendt, worden door Janssen-Cilag NV met zorg behandeld zoals is vastgesteld in de op deze site opgenomen privacybeleid. Janssen-Cilag NV behoudt zich wel het recht voor de inhoud van deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en procédés, of erin vermelde kennis van zaken te gebruiken voor de doeleinden zoals verwoord in deze Juridische Kennisgeving, met inbegrip van mededeling aan derden en/of voor de ontwikkeling, vervaardiging en/of marketing van goederen en diensten.

De verzender van communicatie naar deze site of anderszins naar Janssen-Cilag NV is verantwoordelijk voor de inhoud en de daarin opgenomen informatie, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid.

Om er onder meer voor te zorgen dat de informatie op deze website actueel, volledig en correct is, behoudt Janssen-Cilag NV zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te verwijderen, wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

De tekst is het laatst gewijzigd op: 10 maart 2017.

© Janssen-Cilag NV