open
Logo
Choose your language
Nederlands
Nederlands

Denkt u dat een depressieve stoornis een belangrijke sociaaleconomische impact heeft in Europa?In Nederland alleen lopen de zorgkosten voor depressie op tot 1,6 miljard en bedroegen de kosten van verzuim1,8 miljard euro.[1] Eduard Vieta, Afdelingshoofd Psychiatrie en Psychologie en Hoogleraar Psychiatrie, Hospital Clinic, Universiteit van Barcelona. Allan Young, Hoogleraar Psychologie & Directeur van het Centre for Affective Disorders, King's College, Londen.

Speakers

  • Allan
  • Eduard

Categories / tags