open
Logo
Choose your language
Nederlands
Nederlands

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven bij MDD


MDD heeft een grote invloed op het individu, hun familie en de bredere samenleving, met effecten op de domeinen van kwaliteit van leven, zoals geestelijke gezondheid, relaties, functioneren en betrokkenheid bij activiteiten in het dagelijks leven.[1]

“Als je psychisch ziek bent, raken de dingen die er om je heen gebeuren, je harder... het raakt ons harder, alles raakt ons zoveel harder, kleine dingen zoals niet worden gevraagd of je graag koffie wilt, zulke alledaagse dingen kunnen je echt hard kan raken op sommige moeilijke dagen”, citaat van een patiënt, bijgewerkt van Barney et al, 2011*[2]

Verschillende studies hebben de totale last van MDD vastgesteld.[3] In één prospectieve studie van 12 maanden hadden patiënten met MDD een bijna 5 keer groter risico op invaliditeit in vergelijking met asymptomatische personen.[4]

De impact van MDD op het dagelijks leven wordt geïllustreerd door één enquête die werd uitgevoerd bij Italiaanse patiënten en familieleden.[5] Raadpleeg “Symptomen van MDD” in het gedeelte “Over ernstige depressieve stoornis” voor meer informatie:

“Waarom voel ik me zo alleen? Ligt het aan mij of is het enkel omdat ik te maken krijg met deze vreselijke ziekte die me langzaam van binnenuit wegvreet en me langzaam overneemt en ik voel dat het me niet zal loslaten.”

Citaat van een patiënt, bijgewerkt van Barney et al, 2011*[2]

Factoren geassocieerd met verminderde kwaliteit van leven bij MDD

Een longitudinale studie naar de kwaliteit van leven bij meer dan 1.000 patiënten met MDD uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk meldde:[6]

Ernstig verminderde geestelijke gezondheidsscore (MCS) op de SF-12 bij MDD-patiënten in vergelijking met andere vaak voorkomende chronische ziekten (MCS 26,5 vs. 50)

Een sterk verband tussen door de patiënt beoordeelde ernst van de depressie (PHQ-9) en beperking van de kwaliteit van leven (p<0,001 voor SF-12 MCS)

Andere studies hebben bijkomende nadelige effecten gevonden op de kwaliteit van leven, het functioneren en de kosten bij patiënten met MDD, geassocieerd met:

• chronische comorbiditeiten[7]
• comorbide psychiatrische aandoeningen[8]
• toenemende leeftijd[8][9]
• toegenomen ernst van de symptomen[9]

“Ik moet voorzichtig zijn, want ik kan plotseling zonder duidelijke reden in een depressie glijden en wekenlang op die manier opgesloten blijven”
Citaat van een patiënt, bijgewerkt van Barney et al, 2011*[2]

“Ik vroeg me af hoe andere mensen dagelijks met het werk omgaan? … Soms lijkt het onmogelijk om ‘normaal’ te functioneren, want ik wil niet dat de verkeerde mensen het te weten komen, uit angst om gediscrimineerd te worden.”
Citaat van een patiënt, bijgewerkt van Barney et al, 2011*[2]

* Citaat werd bijgewerkt van een uitgebreid onderzoek van de gemelde problemen en/of de vragen die worden gesteld door gebruikers van een online ondersteuningsforum voor depressie.[2]

Afkortingen

MCS, samenvattende score psychische component. MDD, Ernstige depressieve stoornis (Major Depressive Disorder) PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9. SF-12, 12-Item Short Form Survey.

EM-128262 - May 2023